O Biurze Karier


Biuro Karier zostało powołane Zarządzeniem Rektora nr 6/2009 z dnia 23.03.2009 r.

Działalność Biura Karier koncentruje się przede wszystkim na pomocy studentom oraz absolwentom Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach w łatwiejszym znalezieniu się na rynku pracy poprzez:

 • pogłębianie wiedzy studentów oraz absolwentów dotyczącej zarówno lokalnego, jak i ogólnopolskiego rynku pracy,
 • pomoc w zakresie samodzielnego poszukiwania pracy w odniesieniu do posiadanych kwalifikacji i aspiracji zawodowych,
 • pozyskiwanie i rozpowszechnianie ofert pracy, staży, praktyk, wolontariatu dla studentów i absolwentów DWSPiT,
 • szkolenia i warsztaty z zakresu planowania kariery zawodowej oraz rynku pracy,
 • organizowanie cyklicznych spotkań z pracodawcami,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów DWSPiT,
 • promowanie sylwetek studentów i absolwentów DWSPiT wśród pracodawców.

Informacje dla studenta


Aby móc w pełni korzystać z możliwości proponowanych form wsparcia, powinieneś wypełnić ankietę.

Następnie możesz dostarczyć ją do Biura Karier:

 • pocztą elektroniczną na adres email: biurokarier@dwspit.pl
 • zwykłym listem na adres Biura Karier
  ul. Skalników 6b, pok. 210
  59-100 Polkowice
 • przynosząc osobiście do siedziby Biura Karier, pok. 210.

Ankieta zostanie umieszczona w bazie Biura Karier, dzięki czemu będziesz miał dostęp do porad i warsztatów prowadzonych przez Biuro. Na podstawie danych z tego formularza dobierani będą najbardziej odpowiedni kandydaci do ofert (pracy, staży, praktyk), które napływają do Biura. Dodatkowo do Twojego profilu będą mieli dostęp pracodawcy zainteresowani współpracą.

Przychodząc do Biura Karier otrzymasz wsparcie w:

 • zredagowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
 • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zgromadzeniu informacji o rynku pracy,
 • pozyskaniu wiadomości dotyczących szkoleń zawodowych oraz podwyższających kwalifikacje zawodowe,
 • nabyciu nowych oraz pożądanych na rynku pracy umiejętności zawodowych.

Pamiętaj! Wszystkie usługi świadczone w ramach usług Biura Karier są kierowane do studentów oraz absolwentów DWSPiT i są bezpłatne.

Informacje dla pracodawcy


Biuro Karier prowadzi współpracę z Pracodawcami w zakresie:

 • pogłębiania wiedzy studentów oraz absolwentów DWSPiT dotyczącej wymagań kwalifikacyjnych stawianych przez pracodawców,
 • publikowania oraz rozpowszechniania ofert pracy, staży, wolontariatu lub innej pracy zarobkowej wśród studentów i absolwentów DWSPiT,
 • promowania wizerunku, marki zgłaszających się firm, instytucji i zakładów pracy.

Aby nawiązać współpracę z Biurem Karier w powyższym zakresie, należy wypełnić zgłoszenie (plik do pobrania) i dostarczyć je do Biura Karier:

 • pocztą elektroniczną na adres email: biurokarier@dwspit.pl
 • zwykłym listem na adres Biura Karier
  ul. Skalników 6b, pok. 210
  59-100 Polkowice
 • osobiście przynosząc do siedziby Biura Karier, pok. 210.

Powyższa informacja zawarta w zgłoszeniu zostanie umieszczona na stronie Biura Karier, dzięki czemu będą mieli do niej dostęp wszyscy studenci oraz absolwenci DWSPiT.

Nawiązując współpracę z Biurem Karier DWSPiT Pracodawca może liczyć na:

 • dostęp do bazy studentów poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, praktyki zawodowej czy wolontariatu,
 • promowanie wizerunku, marki firmy wśród studentów i absolwentów DWSPiT,
 • pomoc w przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego,
 • możliwość bezpośredniego kontaktu ze studentami oraz absolwentami DWSPiT w ramach organizowanych spotkań panelowych.

Pracodawco, Wszystkie usługi świadczone w ramach Biura Karier są kierowane do Ciebie i są bezpłatne.

Kontakt


Biuro Karier DWSPiT

tel.: +48 (76) 746 53 45
tel./fax: + 48 (71) 746 53 31
e-mail: biurokarier@dwspit.pl© Copyrights. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach