O Projekcie


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Okres realizacji projektu: 01.10.2009 – 31.12.2012

Obszar realizacji: cała Polska


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY

dodatkowe zajęcia dla studentów z zakresu matematyki i fizyki, uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego m.in. poprzez stworzenie nowoczesnego laboratorium fizycznego


PROGRAM STAŻOWY I WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI

odpłatne staże u atrakcyjnych pracodawców, utworzenie tzw. Konwentu Uczelni, który umożliwi pracodawcom udział w procesie kształcenia i tworzenia programów nauczania, dopasowanie kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców


BIURO KARIER

cykl szkoleń z zakresu: autoprezentacji, przedsiębiorczości, pozyskiwania środków zewnętrznych; nauka pisania CV i wypełniania dokumentów aplikacyjnych; pomoc w stworzeniu indywidualnej ścieżki kariery


KLUB ABSOLWENTA

analiza losów i kariery zawodowej absolwentów DWSPiT, element integrujący społeczność Uczelni, wymiana doświadczeń i konfrontacja z rynkiem pracy


POPRAWA WARUNKÓW STUDIOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

dostosowanie strony internetowej Uczelni dla osób niedowidzących, adaptacja toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo


Kontakt


Biuro Karier DWSPiT

tel.: +48 (76) 746 53 45
tel./fax: + 48 (71) 746 53 31
e-mail: biurokarier@dwspit.pl© Copyrights. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach